top of page

ייעוץ מסחרי וציבורי

בבנייה מוסדית ישנן החלטות חשובות שיש לקחת הן בתחילת הבנייה והן בתהליך עצמו. כל החלטה משפיעה על המשך התהליך. כדי למצוא את הפתרונות הטובים מראש ולא להיתקל בקשיים בשטח לאחר מכן, רצוי להתייעץ עם מומחה בתחום.

בנייה מוסדית צריכה לענות על צרכים שונים מבנייה פרטית. יש חשיבות יתרה לנושאי החיסכון והאיכות. יש גם דגשים מיוחדים בתחום הנגישות, רישוי כיבוי אש, התקשורת והחשמל.

כשאני, יריב פרלמוטר, מייעץ באופן נקודתי עבור בנייה מוסדית ניתן לחסוך כסף ולבצע את העבודה בצורה מיטבית.

bottom of page