top of page

ייעוץ פרטי

כשבונים בית פרטי נתקלים בהרבה שאלות שנדרשת להם תשובה מקצועית. הן בשלב ההתחלתי של התכנון והן כשנתקלים לאורך הדרך בצמתי החלטה קריטיים. גם אם בחרתם שלא לקחת מפקח בנייה שילווה את כל התהליך, תוכלו להיעזר בי באופן נקודתי כיועץ פרטי לבנייה שלכם.

bottom of page