top of page

פיקוח בנייה 

מסחרי וציבורי

פרוייקט של בנייה ציבורית או מבנה מסחרי שונה מבנייה פרטית במובנים רבים:

  • התקציב מחושב באופן עסקי. ידוע מהו התקציב המוגדר ואין אפשרות לחרוג ממנו.

  • הצרכים שונים - יש לתכנן את הבנייה כך שתתאים לייעוד שלה ולקהל היעד שאליו היא מכוונת וכוללת מפרטי

  • בנייה ותקני איכות שונים (נגישות, כיבוי אש ועוד).

  • בחלק מהמקרים מזמיני הבנייה הינם שכירים והזמינות שלהם לצרכי הבנייה אינה מלאה.

  • נדרשים תיאומים מול יועצים ממגוון תחומים: קרקע וביסוס, בטיחות וכיבוי אש, נגישות, מים וביוב, תקשורת.

מסיבות אלה חשוב להפקיד את תהליך הפיקוח, הבנייה והייעוץ  בידי מפקח בנייה. 

אני, יריב פרלמוטר, מפקח בנייה בעל ניסיון של שנים בתחום, בעל ראייה כוללת של תחום הבנייה, נמצא בחזית הידע, ובעל הסמכות וסטנדרטים גבוהים. מעבר להסמכות ולעבודה עצמה, חשובה לי התקשורת האישית עם הלקוחות שלי, תקשורת שמאפשרת עבודה ברוח טובה.

כמפקח בנייה מומחה אני עונה על כל הדרישות:

  • חישוב התקציב המדויק טרום הבנייה ועמידה מושלמת בתקציב תוך שמירת האינטרסים הכספיים של הלקוח באמצעות מכרזי קבלנים ויתרונות כלכליים נוספים.

  • התאמת תכנון הבנייה והבנייה בפועל לצרכים ולקהל היעד.

  • זמינות בשטח ואכיפה בצורה הדוקה של כל השלבים וההיבטים השונים במהלך הפרוייקט.

חשוב שגם הצוותים שעובדים בפרוייקט בנייה מסחרית יהיו מקצועיים, מורשים, בעלי הסמכה מהרשויות השונות וישרים ללא דופי.

למה איתי?

כמפקח בנייה בוגר לימודי ניהול ופיקוח בטכניון, אני עומד בכל  המבחנים:  אני עושה שימוש מקסימאלי בתקציב, מוצא  פתרונות בנייה מותאמים לכל פרוייקט, מומחה בתחום הבנייה, בעל ניסיון רב בתחום ומבצע את כל שלבי העבודה בשקיפות ובאמינות. אני מתעדכן ונמצא תמיד בחזית הידע הטכנולוגי: בנייה ירוקה, חיסכון באנרגיה וחשמל חכם הם חלק מארגז הכלים שאני מביא איתי.

מעבר לצד המקצועי, יכולת הקשבה שלי ותקשורת בינאישית טובה מקדמים את התהליך המשותף. עבודה עם בעלי מקצוע אמינים ומעולים בכל תהליך הבניה.

בשלב הבנייה עצמה, אני מעסיק  צוותים קבועים לאורך שנים. אני מבצע מכרז בין קבלנים מורשים כדי לאפשר את התוצאה המיטבית עבור לקוחותיי. הבנייה מתבצעת תחת תקנים מחמירים ודרישות איכות גבוהות. 

לאחר סיום הבנייה ומסירת הפרוייקט, ניתנת ללקוח שנה של אחריות. סוג כזה של אחריות ועמידה מאחורי תוצרי הבנייה היא ייחודית בתחום. אני יכול לתת אחריות כזו בשל הרמה הגבוהה של הבנייה והניסיון שלי. האחריות תקפה כשהביצוע מבוצע על ידי קבלני המשנה המאושרים על ידי.


"יריב פרלמוטר - מישהו לבנות עליו" זו לא רק סיסמא מבחינתי. לקוחותיי יודעים שכשמזמינים ממני שירותי פיקוח,

בנייה וייעוץ, הכול מבוצע בצורה מופתית עד לפרט הקטן ביותר.

bottom of page